Vrijwilligers

What’s in it for me?

Vrijwilligers worden ons inziens te vaak onderschat en verkeerd benaderd. We adviseren een pragmatische benadering waarin we er vanuit gaan dat de vrijwilliger er in eerste instantie zelf iets aan moet hebben.

Onze ervaring is dat bij een goede insteek, begeleiding en communicatie vrijwilligers een bovengemiddelde inzet hebben. Daarnaast is opvallend hoe trouw vrijwilligers zich vaak jaren dagelijks inzetten. Regelmatige feedback, onderling contact en een positieve benadering zijn essentieel. De vrijwilligers van de projecten waarbij ID3 betrokken was hebben meestal zelf een ernstige beperking.

Vraag om een vrijblijvende kennismaking